Đơn vị uy tín hàng đầu thị trường cung cấp các sản phẩm đèn LED

Cường độ ánh sáng là gì? Cách tính theo công thức dễ nhất 2022

Nội dung

  Cường độ ánh sáng là một thông số kỹ thuật quan trọng và cần phải xác định rõ khi sử dụng đèn LED. Mỗi đèn có cường độ khác nhau tùy vào công suất, quang thông. Xem chi tiết mọi thông tin về cách xác định, công thức tính về thông số này trong bài viết. 

  1. Cường độ ánh sáng là gì?

  1.1 Khái niệm

  • Đây là thông số kỹ thuật sử dụng để xác định năng lượng phát ra từ một nguồn sáng theo một hướng cố định. 
  • Thông số này được ký hiệu là I.
  Cường độ ánh sáng là gì?
  Cường độ ánh sáng là gì? Đơn vị dùng đo lượng sáng theo 1 hướng cố định

  1.2 Đơn vị đo cường độ sáng là gì?

  Cường độ ánh sáng có đơn vị là?

  • Cường độ sáng có đơn vị là Candela, ký hiệu Cd. 
  • 1Cd = 1lm/sr.

  Đơn vị đo độ sáng của bóng đèn

  • Đơn vị đo độ sáng của bóng đèn là oát (w) và lumen (lm).
  • W dùng để biểu thị công suất của 1 bóng đèn. Lumen là lượng quang thông của một bóng đèn. 

  Đơn vị đo độ sáng phát ra từ nguồn sáng là?

  • Đơn vị đo độ sáng phát ra từ nguồn sáng là đơn vị dẫn xuất SI của quang thông - Đơn vị đo độ sáng lumen,

  Đơn vị đo độ sáng của thiết bị máy chiếu là?

  • Đơn vị đo độ sáng của máy chiếu là ANSI theo định nghĩa của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia hoa Kỳ. 
  • Cách tính bằng cách lấy giá trị từ các điểm khác nhau trên màn hình trắng của máy chiếu tại một khoảng cách. Sau đó, lấy giá trị trung bình của chúng để ra giá trị. 

  Đơn vị đo độ sáng phát ra từ một nguồn sáng là đơn vị nào?

  • Đây là đơn vị quang thông (lumen), ký hiệu là lm. 

  Đơn vị đo độ sáng phát ra từ nguồn sáng là * lumen ampe ôm vôn

  Đơn vị đo độ sáng phát ra từ nguồn sáng là?

  A. Lumen

  B. Ampe

  C. Ôm

  D. Vôn

  => Câu trả lời là A. Lumen. Nghĩa là: Đơn vị đo độ sáng phát ra từ nguồn sáng là Lumen. 

  Đơn vị đo độ sáng nit là gì?

  • Đơn vị đọ độ sáng Nit là để đo độ sáng màn hình mô tả các nguồn sáng khác nhau. 
  • 1 Nit = 1cd/m2 = lượng ánh sáng của 1 điểm ảnh tạo ra trên 1 pixcel. 

  1.4 Năng lượng đo nguồn sáng phát ra trong một đơn vị thời gian là?

  • Câu trả lời là Candela, ký hiệu là cd. 

  1.5 Độ chói có đơn vị là? Phân biệt với cường độ ánh sáng

  • Độ chói có đơn vị là cd/m2. 
  • Độ chói là đại lượng quang học dẫn xuất được xác định bằng cường độ ánh sáng trên 1 diện tích theo hướng cụ thể. 

  1.6 Độ rọi có đơn vị là? Phân biệt với cường độ ánh sáng

  • Độ rọi có đơn vị là Lux. 
  • Độ rọi là tổng lượng ánh sáng trên 1 bề mặt diện tích mô tả trong trắc quang. Lux được xác định bằng quang thông hay cường độ ánh sáng trên 1m2 (lm/m2).

  1.7 Quang thông có đơn vị là? Phân biệt với cường độ ánh sáng

  • Quang thông có đơn vị đo là Lumen (lm).
  • Quang thông được quy định trong hệ đơn vị SI (hệ thống đo lường quốc tế). 
  • Quang thông là tổng lượng sáng của một nguồn sáng nhất định.
  • Công thức tính quang thông: Φv = dQv / dt

  1.8 Các khái niệm liên quan tới cường độ ánh sáng

  Cường độ ánh sáng tiêu chuẩn

  • Cường độ sáng tiêu chuẩn được xác định dựa vào mục đích sử dụng tại các không gian được yêu cầu chiếu sáng.
  • Mỗi một khu vực sẽ có cường độ ánh sáng tiêu chuẩn riêng.
  • Để tính được cường độ sáng tiêu chuẩn, chúng ta sử dụng độ sáng của ngọn nến để làm chuẩn.

  Cường độ ánh sáng lux

  • Lux là độ rọi ánh sáng và còn là quang thông trên một đơn vị diện tích. 
  • Cường độ sáng lux là đơn vị được tính cho công suất đèn chiếu trên diện tích 1m2
  • Thường thông số này sẽ xác định cường độ sáng tối thiểu mà cảm biến sáng camera có thể nhận biết được màu sắc các vật thể. 

  Cường độ ánh sáng ảnh hưởng tới quang hợp như thế nào?

  • Cường độ sáng là yếu tố tỉ lệ thuận với cường độ quang hợp tại điểm bão hòa ánh sáng. 
  • Tại điểm bão hòa, cường độ sáng tăng thì cường độ quang hợp không tăng. 
  • Ngoài ra, cường độ sáng và quang hợp còn phụ thuộc vào nồng độ CO2. 
  • Hơn nữa, tùy đặc trưng sinh thái của cây sẽ có mối liên hệ phụ thuộc của quang hợp vào cường độ sáng.

  Cường độ ánh sáng sinh 11 là gì? 

  • Cường độ sáng là nhân tố cơ bản nhất để thực vật tiến hành quang hợp. 

  Có 2 điểm chính:

  • Điểm bù ánh sáng: Cường độ sáng mà tại đó cường độ hô hấp cân bằng với cường độ quang hợp.
  • Điểm bão hòa ánh sáng: Trị số ánh sáng mà từ đó cường độ quang hợp không tăng thêm dù cường độ sáng tiếp tục tăng.

  Xem thêm: Chỉ số IP là gì? Ý nghĩa và cách xác định chỉ số IP đèn LED 

  2. Cách xác định cường độ ánh sáng trên đèn

  2.1 Đọc thông số trên bao bì

  • Cường độ sáng sẽ ít được ghi sẵn trên bao bì của một số sản phẩm.
  • Tuy nhiên đây là một thông số ít được để ý và không được ghi rõ ràng.

  2.2 Dùng máy đo cường độ ánh sáng

  • Đây là cách thức giúp biết được chính xác thông số của cường độ sáng. 
  • Sử dụng máy đo cường độ ánh sáng để tiết kiệm thời gian và thu được thông số chính xác.
  Máy đo cường độ ánh sáng
  Máy đo cường độ sáng

  Ngoài ra có thể dùng cảm biến cường độ ánh sáng để xác định được ánh sáng ở khu vực cần chiếu sáng. 

  3. Công thức tính cường độ ánh sáng

  3.1 Công thức tính cường độ sáng cơ bản

  Cường độ sáng được xác định bởi công thức:

  I = Ф / ω

  Trong đó: 

  • Ф là quang thông bóng đèn (lm).
  • I là cường độ sáng (Cd).
  • Có thể xác định cường độ sáng theo công thức tính cường độ sáng chuẩn. 
  • 1Cd = 1lm/1sr.
  • Ngoài ra, cường độ sáng được tính theo độ rọi – một đại lượng khác của đèn.

  3.2 Công thức tính cường độ ánh sáng trung bình

  Công thức tính cường độ ánh sáng trung bình

  Công thức tính cường độ ánh sáng trung bình

  4. So sánh cường độ ánh sáng của đèn LED với đèn huỳnh quang, sợi đốt

  Dưới đây là bảng so sánh cường độ sáng của đèn LED với các loại đèn truyền thống:

  Nguồn sáng Cường độ sáng (Cd)
  Đèn sợi đốt 40w 35Cd theo mọi phương
  Đèn sợi đốt 300w 1500Cd ở tâm chùm tia sáng
  Đèn huỳnh quang 2000w 14.800Cd theo mọi phương và 250.000Cd ở tâm chùm tia sáng

  5. Cường độ ánh sáng của các nguồn sáng phổ biến

  5.1 Cường độ ánh sáng ngoài trời

  Nguồn sáng Cường độ sáng trên 1m2
  Mặt trời 170.000
  Mặt trăng 2.500
  Trời trong xanh 1.500
  Trời xám xịt 1.000

  5.2 Cường độ ánh sáng đèn sợi đốt

  • Cường độ sáng của đèn sợi đốt sẽ tùy thuộc vào mức công suất đèn khác nhau.

  Ví dụ:

  • Với công suất đèn sợi đốt là 100w sẽ cho mức cường độ sáng trên 1m2 là 6.000Cd. 
  • Với công suất đèn sợi đốt là 300w sẽ cho mức cường độ sáng là 1.500Cd ở tâm chùm tia sáng. 

  5.3 Cường độ ánh sáng đèn huỳnh quang

  • Đèn huỳnh quang cũng cho cường độ ánh sáng tùy thuộc theo công suất của đèn.
  • Đèn có công suất 40w sẽ cho mức cường độ sáng trên 1 đơn vị diện tích là 7.000Cd.

  5.4 Giấy trắng so với độ rọi 400lux

  • Giấy trắng với độ rọi 400lux cho nguồn cường độ sáng trên 1 đơn vị diện tích là 80Cd.

   5.5 Mặt đường

  • Mặt đường cho cường độ sáng nhỏ, dao động từ 1Cd – 2Cd trên 1 đơn vị diện tích.

  6. Phương pháp đo cường độ ánh sáng

  Để đo được chính xác cường độ ánh sáng, ta cần sử dụng một trong 2 phương pháp sau: 

  6.1 Thiết bị đo cường độ ánh sáng

  • Máy đo cường độ sáng KIMO LX50
  • Máy đo cường độ sáng Tenmars TM-203
  • Máy đo cường độ sáng testo 540
  • Lux kế
  • Máy đo cường độ sáng Kyoritsu 5202
  • Máy đo cường độ sáng lx-1010b
  • Máy đo cường độ sáng Extech
  • Máy đo cường độ sáng lutron lm-81lx
  • Máy đo cường độ sáng smartsensor st 9620
  • Cảm biến cường độ sáng BH1750 datasheet
  • Cảm biến cường độ sáng BH1750 esp8266
  • Cảm biến cường độ sáng Lux TSL 256

  Cách sử dụng máy đo rất đơn giản, chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn trên bao bì. Đặt máy đo ở khu vực cần đo cường độ sáng của đèn LED. Sau đó, đọc kết quả trên màn hình. 

  6.2 Phần mềm đo cường độ ánh sáng

  • Phần mềm đo cường độ sáng Light check
  • App đo sáng máy film iOS
  • Phần mềm đo độ sáng lux trên iphone
  • Phần mềm đo cường độ sáng Lux meter

  Cách đo bằng phần mềm khá đơn giản; chỉ cần tìm kiếm app trên CH play hoặc Appstore với từ khóa "phần mềm đo cường độ ánh sáng". Sau khi hiển thị kết quả thì tiến hành chọn app có đánh giá cao nhất và tải về máy. Sau khi cài đặt, tiến hành điền thông số đèn, diện tích không gian để app tự động cho kết quả.

  7. Cách làm tăng cường độ ánh sáng

  7.1 Sử dụng đèn LED có độ rọi cao

  • Độ rọi là một thông số của đèn LED có liên hệ trực tiếp tới cường độ sáng.
  • Sử dụng đèn LED có độ rọi cao giúp tăng cường độ sáng cho đèn.

  7.2 Dùng công suất đèn phù hợp với diện tích chiếu sáng

  • Mỗi một không gian sẽ có cường độ sáng khác nhau.
  • Công suất đèn LED phù hợp với diện tích không gian chiếu sáng sẽ giúp tăng cường độ sáng.

  Để tăng giảm cường độ ánh sáng hiệu quả, ta cũng cần hiểu thêm về độ sáng của đèn phụ thuộc vào gì trước khi thực hiện tăng giảm cường độ ánh sáng.

  8. Cường độ ánh sáng tiêu chuẩn của các không gian phổ biến

  8.1 Phòng làm việc

  • Đây là không gian cần đảm bảo nguồn sáng đạt tiêu chuẩn để hoàn thiện tốt các công việc.
  • Tuy nhiên, cần có một mức chiếu sáng nhất định và vừa đủ khi thiết kế hệ thống ánh sáng văn phòng làm việc.
  Cường độ ánh sáng tiêu chuẩn phòng làm việc
  Cường độ sáng tiêu chuẩn phòng làm việc
  • Với văn phòng làm việc cần ánh sáng đạt 400 lux, khu vực đọc tài liệu hay đọc sách cần từ 300 – 500 lux.
  • Điều kiện tiêu chuẩn quan trọng nhất cần cho nguồn ánh sáng đó chính là sự rõ ràng và tính ổn định của ánh sáng.

  8.2 Chiếu sáng nhà xưởng

  • Nhà xưởng là nơi cần cường độ sáng cao để đảm bảo năng suất lao động và thị lực cho nhân viên.
  Cường độ ánh sáng tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng
  Cường độ sáng tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng
  • Đối với khu vực nhà kho cần nguồn sáng lớn hơn 100 lux.
  • Khu vực kiểm tra, phân loại sản phẩm cần nguồn sáng ≥ 500 lux. 
  • Trong khu vực sản xuất cần nguồn sáng có độ rọi lớn hơn hoặc bằng 300 lux.

  8.3 Chiếu sáng nhà dân dụng

  • Phần lớn các hệ thống chiếu sáng trong nhà đều chưa đạt cường độ sáng tiêu chuẩn.
  Cường độ tiêu chuẩn chiếu sáng nhà dân dụng
  Cường độ tiêu chuẩn chiếu sáng nhà dân dụng

  Để không gian trong nhà được đạt đủ nguồn sáng theo tiêu chuẩn cần:

  • Phòng ngủ đạt độ rọi là 150 lux.
  • Phòng tắm và phòng khách cần 400 lux.
  • Phòng bếp là 600 lux.
  • Phòng học cần cường độ sáng ổn định và cao hơn nên đạt 700 lux.

  9. Nơi bán đèn LED chất lượng đạt cường độ sáng tiêu chuẩn

  • HALED STORE là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm các loại bóng LED đạt tiêu chuẩn chất lượng. 
  • Các sản phẩm tại HALED STORE đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã đến từ các thương hiệu uy tín trên thị trường.
  • Khi quý khách mua đèn LED tại đây sẽ nhận được các chính sách hậu mãi chất lượng và nhận ưu đãi đặc biệt theo từng thời điểm và số lượng sản phẩm. 

  Dựa vào cường độ ánh sáng và tiêu chuẩn quy định để lựa chọn loại đèn, công suất đèn phù hợp. Tham khảo tất cả các mẫu đèn LED đến từ thương hiệu hàng đầu thị trường trên website HALED STORE. 

  Đánh giá của bạn :

  0 Bình luận

  Đối tác tiêu biểu

  icon-ribbon Sản phẩm chính hãng
  icon-shield Dịch vụ uy tín
  icon-changing Đổi trả trong 7 ngày
  icon-delivery Giao hàng toàn quốc

  Call center